14 december, 2016

Med uppdrag att skydda

Nästan hälften av jordens länder delar ett vattendrag. Torne-, Muonio- och Könkämäeno älvar och dalgångarna mellan Sverige och Finland är både en helhet och en gräns. Vi fick lära oss mycket när vi gjorde en trycksak för Finsk-svenska Gränsälvskommissionen som har sitt uppdrag från båda länderna. De främjar gränsvattendragets goda status, naturens mångfald och en bra livsmiljö för nuvarande och kommande generationer. Tack för ett intressant uppdrag! Trycksaken finns nu på fem språk och kommer förhoppningsvis att sprida ert budskap under lång tid framöver.