Tjänster

Kommunikation

Vi är bra på att göra research, analysera och strukturera, oavsett om du behöver hjälp med kommunikationsstrategi, samhällsinformation, forskningsinformation eller utvecklingsprojekt. Vi utvecklar och driver projekt. Vi skriver, textbearbetar och formger. Vi leder gärna processen när ni reder ut begreppen kring värdegrund och mål. Den interna kommunikationen är minst lika viktig som den externa i en framgångsrik verksamhet.

Jämställdhet och normbreddning

Vi leder utvecklingsprocesser i företag, organisationer och projektgrupper för att borra djupare i begreppen och komma närmare verklig förändring. Hur kan jämställdhet integreras i ett industriprojekt? Hur kommer man vidare från diskussion till dialog i samtal om normer och normsystem? Hur kan olikhetens kraft gynna verksamhetens utveckling och tillväxt? Hur analyserar och förändrar man sin kommunikation och sin verksamhet för att gynna jämställdhet och normbreddning?

Marknads- och affärsrådgivning

Inom området marknads- och affärsrådgivning kan ni anlita oss både som processledare och som utförare. Vi har lång erfarenhet både av praktisk affärs- och verksamhetsutveckling och av rådgivning och coachning i löpande verksamhet och i förändringsprocesser. Att agera och kommunicera hållbart och jämlikt är två speciella nischer där vi kan hjälpa er att går från ord till handling som ett led i att nå era mål.

Mål- och visionsarbete
Att arbeta på djupet med verksamhetens mål och visioner ger energi och arbetsglädje. Vi hjälper er att sätta mål och att identifiera hinder och resurser, sedan hjälper vi er att se hur ni konkret ska agera för att nå målen och följa upp dem.

Värdegrundsarbete
En tydlig, gemensam riktning och samsyn är A och O i ett företag. Det hjälper vi er att nå fram till! Vanliga delmoment i ett värdegrundsarbete är: mål och visioner, etik och värderingar, mångfald, kommunikation, ledarskap och varumärke. Vi inspirerar, puffar och vägleder er fram genom processen.

Marknadsstrategier och marknadsanalyser
Vi hjälper er att analysera er marknad och göra en plan för hur ni ska nå den och ”erövra” den.

Säljcoachning
Vi hjälper er att prestera bättre, nå resultat och öka motivationen.