Tjänster

Kommunikation

Vi är bra på att göra research, analysera och strukturera, oavsett om du behöver hjälp med kommunikationsstrategi, samhällsinformation, forskningsinformation, utvecklingsprojekt eller redaktionella tjänster. Vi utvecklar och driver projekt. Vi skriver, textbearbetar och formger rapporter, broschyrer, presentationer. Vi leder gärna processen när ni reder ut begreppen kring värdegrund och mål. Den interna kommunikationen är minst lika viktig som den externa i en framgångsrik verksamhet.

Reklam

Vem vill du nå och vilket resultat vill du ha? Säljande copy engagerar och involverar. Med säker hand sätter vi form på säljmaterial, företagspresentationer, nyhetsbrev, broschyrer, annonser, böcker, logotyper och årsredovisningar, som några exempel. Vi gör även utställningsmaterial till mässor och utställningar.

Media och inredning

Här får du idéer och konkret hjälp till exempel när du behöver banners, webbplats, film, radioreklam eller liknande. Vi erbjuder också rådgivning om hur du ska kommunicera i olika medier. Vi ser helhetsbilden och hjälper även till med inredning och display så att din reception, maskinhall, kontor mm kommunicerar rätt budskap, eller med innehåll, överraskningar och uttryck så att ditt event bidrar till dina mål.

Marknads- och affärsrådgivning

Inom området marknads- och affärsrådgivning kan ni anlita oss både som processledare och som utförare. Vi har lång erfarenhet både av praktisk affärs- och verksamhetsutveckling och av rådgivning och coachning i löpande verksamhet och i förändringsprocesser. Att agera och kommunicera hållbart och jämlikt är två speciella nischer där vi kan hjälpa er att går från ord till handling som ett led i att nå era mål.

Mål- och visionsarbete
Att arbeta på djupet med verksamhetens mål och visioner ger energi och arbetsglädje. Vi hjälper er att sätta mål och att identifiera hinder och resurser, sedan hjälper vi er att se hur ni konkret ska agera för att nå målen och följa upp dem.

Värdegrundsarbete
En tydlig, gemensam riktning och samsyn är A och O i ett företag. Det hjälper vi er att nå fram till! Vanliga delmoment i ett värdegrundsarbete är: mål och visioner, etik och värderingar, mångfald, kommunikation, ledarskap och varumärke. Vi inspirerar, puffar och vägleder er fram genom processen.

Marknadsstrategier och marknadsanalyser
Vi hjälper er att analysera er marknad och göra en plan för hur ni ska nå den och ”erövra” den.

Säljcoachning
Vi hjälper er att prestera bättre, nå resultat och öka motivationen.