5 april, 2016

Medicinsk forskning med Monica

Monicaprojektet startades av WHO 1985 för att utforska den epidemi av hjärt-kärlsjukdomar som drabbat västvärlden. Undersökningen omfattade ursprungligen 26 länder. Tanken var att under tio år följa befolkningens riskfaktorer, insjuknande och död i hjärtinfarkt och stroke för att kunna klarlägga orsakerna och förhindra sjukdom. Norrbotten och Västerbotten ingick som ett område, med stöd av de två landstingen. WHO:s projekt avslutades 1994 men Monica i norra Sverige hade visat sig vara så framgångsrikt att landstingen beslutade sig för att finansiera fortsatta undersökningar enligt samma modell. Nu fyller Monica 30 år och vi fick glädjen att intervjua forskare och andra för att i en lättläst rapport berätta om resultat och nytta tack vare Monica. Läs den gärna.

Länk till trycksaken.

16 mars, 2016

Nya kunder med spännande uppdrag

Det känns roligt att nu också hälsa Piteå kommun välkomna till Plan Sju! Vi ska hjälpa dem med affärsrådgivning till nya och växande företag, bygga upp ett mentorsprogram och lite annat smått och gott. Vi kommer att få samarbeta med vännerna på Tango och det ser vi fram mot.

Dessutom säger vi välkommen till Arena för tillväxt! Strategisk kommunikation inom regional utveckling har vi stor erfarenhet av så det blir riktigt intressant att kroka arm med Arena för tillväxt och hjälpa till att förmedla allt det viktiga som de gör. De är en oberoende svensk plattform för regional och lokal utveckling. Ägarna är ICA, Swedbank och SKL.

23 februari, 2016

BTH

Vi hälsar Blekinge tekniska högskola välkomna tillbaka som kund hos oss. Forskningsinformation och studentrekrytering blir områden där vi kommer att bidra.

22 januari, 2016

Kommunikation för rättssäkerhet

Det här blir riktigt intressant och roligt! Vi har fått förtroendet att ingå som kommunikatör i projektgruppen när Brottsofferjouren Luleå nu startar ett pilotprojekt med Arvsfonden som finansiär. Vår roll blir att jobba med intern och extern information, och att skriva manus till utbildningsmaterial. Projektet ska leda till ökad rättssäkerhet för ungdomar med ADHD, ADD och Asperger. De är överrepresenterade både som brottsutsatta och som gärningspersoner. Om inte polis och andra i rättssystemet förstår ungdomarnas utmaningar och anpassar sina förberedelser, placeringen i rummet, sätt att ställa frågor, ordval och annat så försvåras utredningen och de unga kan inte göra sin röst hörd på lika villkor som andra. Skolpersonal är också en målgrupp eftersom deras roll för att stötta och vägleda är viktig. Projektet ska bygga upp kunskap, föreslå lösningar och hitta bästa sättet att sprida det till fler.

Här är ett kort radioinslag om projektet (SR).

I gruppen ingår förutom Brottsofferjouren även ungdomar med neuropsykiatrisk diagnos, Teater Scratch (för situationsteater vid seminarier) och Crearo Utveckling AB (för att göra eLearning-utbildning) samt representanter från polis, åklagare, domstol, advokatbyrå, skola och Attention.

”Ung i rättsprocessen + ADD, ADHD och Asperger” är ett pilotprojekt som planerar att följas upp med implementeringsprojekt i hela landet.

19 januari, 2016

Utbildning och pepp

Gunnel och Sofia berättar om MångVäx och peppar Luleå Näringsliv AB och jurygrupperna inför Luleå Business Awards. Tillsammans jobbar vi med frågor som: ”Vad i det vi gör kan vara exkluderande? Hur kan vi göra istället?”

Med kunskap, normkritik och förbättrade rutiner kan Hjärnbalkarna och de övriga priserna bli mer jämställda. Ambitionen är att minska risken för diskriminering och att få fler att känna sig tilltalade och berörda. Nominera nu dig själv, dina kunder, kolleger och samarbetsparter! 

30 november, 2015

Vintertest året runt

Testverksamheten är en viktig näring i Norrbotten. Nu planeras nästa stora investering, Arctic Arc: 55 000 kvadratmeter med kontrollerat klimat och många testmöjligheter. En avancerad och flexibel testmiljö för den internationella fordonsindustrin men också för kompositmaterial, vindkraftskomponenter, rälsfordon mm. Vi hjälper SPGA, Swedish Proving Ground Association, med informationsmaterial. Det här är en intressant och spännande resa att följa.

1 oktober, 2015

Jämställdhet på riktigt

Vi är glada att vara projektpart i MångVäx för där får vi göra verklig skillnad i en fråga som ligger oss varmt om hjärtat. Företag får inte bara kunskap, de får också skräddarsydd rådgivning för att lyckas implementera jämställdhet i affärsverksamheten, i marknadsföringen och rekryteringen. De får hjälp att gå från ord till handling. Det är långsiktigt hållbart och det ger resultat. Sånt gillar vi!

Det finns många företag som vill öka jämställdheten men de vet inte hur de ska gå till väga konkret. Det var i den insikten som projektet MångVäx startade. Nu är pilotomgången klar och det större projektet startar med cirka tio företag. Förutom företagens affärsnytta blir det också en metod som fler kan ta vidare. Tillsammans ser vi till att göra policies och planer till verklighet så att jämställdheten kan ta större steg framåt.

 

18 september, 2015

Varumärkesarbete med glimt

Viktor avslutade med rolig quiz efter Gunnels föredrag om kärnvärde, varumärke och kommunikationsplanering. Sammanhanget var Nenets seminarium om hållbar utveckling och kommunikation som stärker affärerna. Allvar och humor i en bra blandning, och så deltagare som ställer upp och kämpar. En bra kombination!

23 juni, 2015

Fascinerande forskare!

Unga forskare är en kraftfull utlysning där hela tre års arbetsro är moroten. Norrbottens Forskningsråd utser dessa engagerade människor och prioriterar projekt som stärker LTU och Norrbotten. ”Framgångsrika forskare löser stora problem och förbättrar världen. Dessutom är de tillväxtmotorer som tack vare sin kompetens attraherar doktorander och forskarkollegor.”

Plan Sju fick i uppdrag att berätta vad de sju forskarna gör, vilka intressanta utmaningar ser de och vart kan det leda. En slags återkoppling till finansiärerna. Texterna och bilderna (fotograf Jennie Pettersson) publiceras både i print och på webb. Snacka om roligt uppdrag! Nu kan vi knappt vänta till forskningsrådet utser fler forskare inom satsningen. Länk till trycksaken (PDF).

11 juni, 2015

Förpackningsdesign

Lagom till grillångornas högsäsong kommer Petterssons nya korvar. Anja designar och Viktor är copy. Följ gärna de finurliga Facebookfunderingarna. Och har du turen att bo på rätt ställe så hittar du korvarna i din butik.