5 april, 2016

Medicinsk forskning med Monica

Monicaprojektet startades av WHO 1985 för att utforska den epidemi av hjärt-kärlsjukdomar som drabbat västvärlden. Undersökningen omfattade ursprungligen 26 länder. Tanken var att under tio år följa befolkningens riskfaktorer, insjuknande och död i hjärtinfarkt och stroke för att kunna klarlägga orsakerna och förhindra sjukdom. Norrbotten och Västerbotten ingick som ett område, med stöd av de två landstingen. WHO:s projekt avslutades 1994 men Monica i norra Sverige hade visat sig vara så framgångsrikt att landstingen beslutade sig för att finansiera fortsatta undersökningar enligt samma modell. Nu fyller Monica 30 år och vi fick glädjen att intervjua forskare och andra för att i en lättläst rapport berätta om resultat och nytta tack vare Monica. Läs den gärna.

Länk till trycksaken.