8 februari, 2017

Regional utveckling

Idag reser vi till framtiden när vi dokumenterar Reglabs årskonferens i Gävle. Över 400 regionala utvecklare från landets kommuner, regioner, länsstyrelser, statliga myndigheter gör framtidsspaningar. På scenen inspirerar föredragshållare från Nesta, Oxford University, Demos m fl. I debattrummet ifrågasätts gamla sanningar och i framtidslabbet smakar vi på 2050.